Om

Om kulturlab.dk

Kulturlab arbejder med teambuilding, stresshåndtering, præsentationsteknik og energi i fællesskabet. Vores workshops er fuldstændig analoge, og vi fokuserer på deltagerne som personer og kolleger.

Vi har kunstens arbejdsmetoder i baglommen, og vi sætter en uvant kontekst og inddrager deltagerne som aktivt medvirkende. Desuden giver vi inspiration til, hvordan fysikken kan bidrage til en hverdag, der ofte er præget af ensartede bevægelser, computer og diskussioner.

Kulturlab arbejder med scenekunsten som udgangspunkt, og fundamentet er erfaringer fra bestyrelsesarbejde over ledelse, projektstyring og fundraising til iscenesættelse og arbejdet som udøvende kunstner.

——

Foto: Nathalie P Holmgaard

Benedikte Paaske etablerede kulturlab.dk den 1. september 2015.

Tim Rushton, koreograf, er samarbejdspartner på scenekunstlaboratorier – læs mere om Tim på timrushton.com 

Samarbejdspartnere på Masterclass i præsentationsteknik er teaterdirektør Emmet Feigenberg eller sceneinstruktør Christoffer Berdal – læs mere om Emmet på linkedin – læs mere om Christoffer på linkedin

Jens Kaas er organist og pianist og samarbejdspartner på Stemme & Krop – læs mere om Jens nederst på siden på dette link

Dorthe Andresen er billedkunstner og samarbejdspartner på Balance & Billedkunst – læs mere om Dorthe på dortheandresen.dk

Benedikte er tilknyttet Competencehouse som kulturkonsulent – læs om GoDialog mv på competencehouse.dk

I perioden 2000-15 var Benedikte direktør for først Dansens Hus og dernæst Dansehallerne. Udover at udvikle institutionen til at være den førende indenfor den moderne dans samt stå i spidsen for to fusioner i perioden, var hun også en drivende kraft i arbejdet med at få dansen på den politiske dagsorden. Desuden lykkedes det i 2009 at samle størstedelen af det københavnske dansemiljø under ét tag.

I årene 1998-2000 var Benedikte ad hoc medarbejder i Eversheds Advokataktieselskab og derefter PA i Thura Film.

Benedikte fik sin uddannelse på Det Kongelige Teaters Balletskole og var derefter danser, solist, instruktør og sidst viceballetmester ved Den Kongelige Ballet. Hun tog sin afsked i 1998 på grund af uoverensstemmelser med den daværende balletmester.

Gennem årene har Benedikte desuden undervist, holdt foredrag, siddet i diverse bestyrelser mv – CV nedenfor.

 • 2015-        kulturlab.dk – founder, kulturlaboratoriechef
 • 2015-        Competencehouse – kulturkonsulent
 • 2012-15   Dansehallerne – adm direktør
 • 2000-12   Dansens Hus – direktør
 • 1999-00   Thura Film A/S – PA
 • 1998-99   Eversheds Advokataktieselskab – ad hoc medarb
 • 1967-98   Den Kongelige Ballet –
  • 1996-98     Viceballetmester
  • 1995-96     Konstitueret viceballetmester
  • 1994-95     Administration/planlægning
  • 1991-95     Instruktørassistent på balletter og opera
  • 1985-90     Soloists of The Royal Danish Ballet
  • 1980           Solist
  • 1974-96    Danser
  • 1972           Aspirant
  • 1967           Elevskolen

Bestyrelser, råd, udvalg

 • 2013-         Ballettens Venner – bestyrelsen
 • 2011-         Uddannelses- og Forskningsministeriet – Kvalifikationsnævnet
 • 2004-07    Det Kongelige Teater – bestyrelsen
 • 2003-07    Statens Teaterskole – kontaktudvalget
 • 2002-10    Fællesrådet for Moderne Dans
 • 2001-04    DanseInformationsCentret – bestyrelsen
 • 2001-02    DanseKontoret – bestyrelsen
 • 2000-02    Dansescenen – bestyrelsen
 • 2000-02    Lyngby Private Skole – bestyrelsen
 • 1992-94    Foreningen Den Kongelige Ballet – formand
 • 1992-94    Børnehuset Hjortholm – bestyrelsen
 • 1988-91    Foreningen Den Kongelige Ballet – formand
 • 1976-81    Foreningen Den Kongelige Ballet – bestyrelsen

Andet

 • 1989-91     KUA, Dansens Æstetik og Historie – undervisning
 • 1988-89     Statens Teaterskole – undervisning
 • 1980-85     Private balletskoler – undervisning
 • 1975-85     Lecture Demonstrations nationalt og internationalt
 • 1962-67     Marie Kruses Skole

Benedikte er Ridder af Dannebrog – født 1956, gift og har to voksne børn.

Foto – Nathalie P Holmgaard