Balance & Billedkunst

BALANCE & BILLEDKUNST
– metoder til stresshåndtering

Få en vitaminindsprøjtning i en mental oase – et frirum med fokus på kropsbevidsthed og kreativitet.

Balance & Billedkunst er et workshopforløb, hvor I opdager metoder til stresshåndtering, og forløbet kan bookes af organisationer og virksomheder.

Alle kan være med, og der kræves ingen særlige forudsætninger.

B&Bvignet_web

Balance & Billedkunst udnytter kunstens metoder,
– så man bliver bedre til at håndtere stress
– så man får kroppen som et aktiv
– så man får kreativiteten som medspiller

Din krop vil blive et aktiv og bidrage med balance, bevidsthed, styrke og selvtillid. Din kreativitet vil blive en medspiller og bidrage med billedkunst, udfoldelse, udtryk og selvværd.

Vi starter med en grundig introduktion og præsentation. I hver workshop sætter vi først fokus på fysisk opmærksomhed og med enkle øvelser genskabes den fysiske balance og direkte kropskontakt. Dernæst udforsker vi kreativ opmærksomhed, hvor billedkunsten er grundlag for øvelserne, og hvor fantasien får farver og nuancer frem. Vi arbejder med de kunstneriske udtryk, som I hver især naturligt har, og som I frit kan udnytte og lære at formidle.

I får redskaber til at udnytte den kreative hjernehalvdel og genfinde kroppens styrke med det klare mål, at øget kropsbevidsthed og kreativitet kan højne selvværdet, give nye kræfter og gå på mod.

Balance & Billedkunst sætter fokus på
– stresshåndtering
– krop og kreativitet
– billedkunst, farver, formidling, udtryk og mental styrke
– balance, grounding, kropskontakt, nærvær og fysisk styrke
– kroppen som et aktiv og kreativiteten som en medspiller

Vi arbejder med max 7 deltagere i et forløb, så I får ro til at slippe tankerne fri og sætte fokus på kreativitetens og kroppens aktive bidrag i arbejdet med at overvinde usikkerhed og udfordringer. Hvert forløb gennemføres over 5 uger med én workshop om ugen, og hver workshop har en varighed på 3½ time.

I vil få brugt hjernen på en uvant måde, og I vil opdage, hvordan I får styrket selvtilliden og selvværdet. Ved at bruge redskaber fra kunstens verden, styrkes kropsbevidsthed og kreativitet, og øvelserne coaches individuelt under professionel, kunstnerisk vejledning.

Vi er alle sammen født med et billedsprog – altså evnen til at tegne og male. De fleste af os mister billedsproget, før vi bliver voksne, men det er der endnu – det skal bare findes frem igen. Vi kan også alle bevæge os, men selv om vi som børn naturligt havde en tæt kontakt til kroppen, er det ikke alle voksne, der er i reel kontakt med egen krop og dens styrke, men også denne evne kan findes igen.

Fakta

Balance & Billedkunst
– opdager og indarbejder metoder til stresshåndtering
– er målrettet og fokuseret
– er et forløb med 5 workshops á 3 ½ time
– er én workshop om ugen i 5 uger
– har max 7 deltagere pr forløb
– kræver ingen særlige forudsætninger, og alle kan være med
– der skal stilles et tilstrækkeligt rummeligt lokale til rådighed

Coaching af billedkunstner Dorthe Andresen og Benedikte Paaske, kulturlab.

Dorthe er uddannet på Camden Arts Centre i London, École de Dessins i Paris og på Danmarks Designskoles Institut for Unika. Sideløbende med at have eget værksted underviser hun i tegning, maleri og billedkunst – i de sidste mange år også for tinnitus- og stressramte. Dorthe har haft en række udstillinger og har desuden været aktiv som illustrator, ligesom hun har udført en række bomærker.

Læs mere om Dorthe på dortheandresen.dk
Læs mere om Benedikte her eller på linkedin

Kontakt kulturlab for yderligere information.