Hvad

Hvad kan du få hos kulturlab?

Vi har kunstfaglig baggrund og arbejder med kunstens metoder –
Der kræves ingen forudsætninger, og alle kan være med.

Book et Scenekunstlaboratorie, hvis I vil styrke samarbejde og relationer på en utraditionel måde.

Book et forløb Balance & Billedkunst, hvis I vil bruge kunstens metoder til at håndtere stress.

Book Stemme & Krop, når energien i gruppen skal slippes fri og kroppen blive et aktiv.

Book Masterclass i præsentationsteknik, hvis I skal have et boost.

Book Klar Scene og få inspiration til at klare det daglige arbejde.

Book Klar Scene for kor eller orkester og sæt fokus på kropsparathed, scenetilstedeværelse og udforskning af hensigtsmæssige bevægelser.

Kontakt kulturlab for Scenekunstservice, hvis du er scenekunstner eller projektorganisation.

Klik på de farvede dutter eller på links herover og læs mere.