Klar Scene

Klar Scene
Klar Scene er den ’kommando’ forestillingslederen bruger, når forestillingen skal i gang, og alle skal indfinde sig på deres pladser – få øjeblikke efter slås på gongon’en, og forestillingen begynder.

Vi bruger udtrykket for workshops, der vil forbedre jeres kropsbevidsthed og fysiske nærvær i situationer, hvor I skal yde noget særligt – eller for jer, der gerne bare vil have fysisk inspiration til hverdagen.

For Jer, der vil have inspiration i det daglige arbejde
Vær sammen om at øge jeres kropsbevidsthed og sæt fokus på, hvordan kroppen kan blive et aktiv i det daglige arbejde.

Med enkle øvelser varmes kroppen op med organiske bevægelser, og I får direkte kontakt med muskler og led. Vi arbejder også på at stå mest hensigtsmæssigt og på at være i fysisk balance.

Efter workshoppen kan I bruge øvelserne igen og igen, hver for sig eller samlet, så jeres muskler og led holdes smidige. I kan få fysikken til at bidrage positivt til hverdagen, der ofte er præget af ensartede bevægelser, møder, computer og diskussioner.

Alle kan være med uden særlige forudsætninger.

Klar Scene er –
– kropsbevidsthed
– fysisk nærvær
– én times workshop
– max 20 deltagere
– alle kan være med

For kor og orkester
Sæt fokus på jeres krop så den bliver en aktiv del af jeres instrument, og få øget jeres fysiske bevidsthed så I fremstår bedst muligt i jeres sceneoptræden – fra I går ind på scenen, til I går ud igen.

I får med enkle øvelser en fysisk parathed og bevidsthed, så også kroppen kan bidrage til at løfte opgaven på scenen og til prøver. Alle kan være med uden særlige forudsætninger – vi arbejder med scenekunstens metoder og rutiner.

Sammen udforsker vi hensigtsmæssige bevægelser, og vi sætter fokus på kropsbevidsthed, rumfornemmelse og scenetilstedeværelse. Endelig arbejder vi med helt enkle øvelser for muskelgrupper, der kan være særligt belastede.

Klar Scene er –
– kropsbevidsthed
– fysisk nærvær
– én times workshops
– anbefalet forløb 5*1 time
– alle kan være med

Kontakt kulturlab for tilbud.

Fakta
Klar Scene coaches af Benedikte Paaske, kulturlab.
Læs mere om Benedikte her eller på linkedin

Kontakt kulturlab for yderligere information.