Stemme & Krop

Stemme & Krop + Stemme & Krop MINI
slip energien fri

Stemme & Krop
Styrk fællesskabet og sæt fokus på glæde, bevidsthed, nærvær, positivitet og godt humør – slip energien fri.

Vi arbejder med, hvordan fokus på stemme og krop kan styrke både jer selv og jeres fællesskab.

Stemme & Krop er for jer,
– der vil have øget energi ind i samarbejdet
– der vil have en fælles oplevelse ud over det sædvanlige
– der vil have bedre kontakt til kroppen og stemmen

Alle kan være med, og der er ingen krav om specielle evner til hverken at synge – eller at brumme – eller at bevæge sig.

I workshoppen øges jeres bevidsthed om krop og stemme, og I får styrket jeres energi, grounding og nærvær. Workshoppen kan bringe ukendte kompetencer frem hos jer, og der er rigeligt plads til både temperament og strålende humør. Vi har kunstfaglig baggrund og bruger scenekunstens arbejdsmetoder.

Sammen skaber vi et rum for kreativitet, hvor I ikke skal diskutere eller skrive jer ud af udfordringerne. Fokus er på jer som personer og kolleger.

Stemme & Krop er én workshop på 2½ timer med max 25 deltagere.

I får metoder til, hvordan I dagligt kan være i kontakt med jeres stemme og krop, så fysikken bliver et gavnligt aktiv gennem et langt arbejdsliv.

Vi starter med en introduktion, og derefter sætter vi fokus på fysisk opmærksomhed. Med enkle øvelser øver vi det fysiske nærvær og arbejder med de energier, hver enkelt har. Desuden løser vi sammen en mindre opgave.

Vi arbejder med bevidstgørelse af stemme og krop, men der er ikke tale om decideret træning. Vi anbefaler behageligt tøj og flade sko/sokker/bare fødder.

I vil opdage, at jeres stemme og krop kan bidrage aktivt og positivt med velvære til en dagligdag, der ofte kan være præget af ensartede bevægelser, møder, computer og diskussioner.

Fakta
Stemme & Krop –
– er energi i fællesskabet
– øger bevidsthed om krop og stemme
– styrker energi, grounding og nærvær
– er for max 25 deltagere
– er én workshop á 2½ time
– kræver ingen særlige forudsætninger
– der skal stilles et tilstrækkeligt rummeligt lokale til rådighed

Stemme & Krop MINI
Kickstart din egen og  fællesskabets energi – enten ved dagens begyndelse eller som optakt til fx en personalemiddag.

Alle kan være med, og der er ingen krav om specielle evner til hverken at synge – eller at brumme – eller at bevæge sig.

I workshoppen får I styrket jeres energi, grounding og nærvær, og der er rigeligt plads til både temperament og strålende humør. Vi har kunstfaglig baggrund og bruger scenekunstens arbejdsmetoder.

Stemme & Krop MINI –
– øger energien i fællesskabet
– giver en fælles oplevelse ud over det sædvanlige
– kickstarter arbejdsdagen eller fx personalemiddagen

Med enkle øvelser får I fysisk nærvær og arbejder med de energier, I har hver især.

Fakta
Stemme & Krop MINI –
– styrker energi, grounding og nærvær
– er for max 40 deltagere
– er én workshop á 1 time
– alle kan være med

Stemme & Krop coaches af pianist og organist Jens Kaas og Benedikte Paaske, kulturlab.

Jens Kaas er uddannet organist og pianist ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med Diplomeksamen på begge instrumenter. Han har gennem årene været ansat ved Statens Teaterskole, Den Jyske Opera, Det Kongelige Teater, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Marmorkirken. Jens arbejder bl.a. med operasolister og Det Kongelige Teaters Operakor, og desuden spiller han koncerter og har en del kursusvirksomhed.

Læs mere om Benedikte her eller på linkedin

Kontakt kulturlab for yderligere information.